Over PrepperPack.nl



PrepperPack.nl biedt kwalitatief hoogwaardige en complete noodpakketten. Hiermee voorziet PrepperPack.nl in de toenemende behoefte van mensen om voorbereid te zijn op een ramp of noodsituatie. Nederland heeft én krijgt namelijk te maken met een toenemend aantal risicofactoren, die de kans op een noodsituatie of ramp vergroten. 

Een aantal willekeurige risicofactoren:
 • Nederland ligt voor een groot deel onder het zeeniveau, terwijl de zeespiegel de komende jaren blijft stijgen. Hiermee neemt de kans op een watersnoodramp toe.
 • De huidige economische crisis kan leiden tot onrust en onzekerheid. Met als gevolg bijvoorbeeld inflatie en voedselschaarste. 
 • In het noorden van Nederland vinden steeds meer en zwaardere aardbevingen plaats als gevolg van aardgaswinning. 
 • Nederland heeft veel (chemische) industrie; vaak ook in dichtbevolkte gebieden. Veel installaties worden - mede ingegeven door de recessie - niet (op tijd) vervangen of voorschriften worden niet nageleefd. Met ongelukken en/of branden tot gevolg (denk aan Chemiepack en S.E. Fireworks).
 • Hackers of andere kwaadwillenden die het hebben voorzien op onze water-, gas, en elektriciteitscentrales. Vervuiling van het drinkwater of stillegging van de centrales behoren dan tot de mogelijkheden.
 • Verouderde bedrijven en woningen, die asbest bevatten en loslaten (denk aan de wijk Kanaleneiland in Utrecht).
 • Toenemende (internationale) spanningen en conflicten, vergroten de kans op een (terreur-) aanval, aanslag of oorlog.
 • Nederland en de haar omringende landen hebben kerncentrales. Veel van deze kerncentrales zijn verouderd. Dit kan leiden tot rampen, waarbij drinkwater wordt vervuild of alle elektriciteit uitvalt. 


Klik hier voor een overzicht van rampen en noodsituaties van de afgelopen tijd in binnen- en buitenland.



Heeft u ideeën of suggesties voor PrepperPack.nl?
Mail deze dan naar info@prepperpack.nl.

PrepperPack.nl is onderdeel van RMH International V.O.F.

€ 249,00

Biedt hulp bij:

 • Luchtverontreiniging
 • Rookontwikkeling bij brand
€ 139,00

Biedt hulp bij:

 • Handig voor onderweg
 • Uitval gas, water, licht
 • Extreme weersomstandigheden
 • Drinkwaterverontreiniging
€ 379,00

Biedt hulp bij:

 • Uitval gas, water, licht
 • Extreme weersomstandigheden
 • Drinkwaterverontreiniging
 • Luchtverontreiniging/rookontwikkeling
 • Op de boot, bij overstroming
 • Nu met gratis SAS Survivalguide
vanaf
€ 1,00

Losse producten

Zelf samen te stellen, bijvoorbeeld:
 • Gasmasker met luchtfilter
 • Noodradio met dynamo
 • Hoofdlamp
 • Waterzuiveringstabletten
 • Watercontainer
 • Hamer-Bijl-Zaag-Schep
 • En nog veel meer...